Terápiák és programok

Intenzív tréning

Az Intenzív Tréninget főleg neurológiai-mozgásszervi betegségek kezelésére, alkalmazzuk, mely egy komplex koncepción alapuló mozgásszervi és neuromotoros rehabilitáció.

Bővebben

SZ.I.T.

Szenzoros Integrációs Terápia az idegrendszer érését célozza meg, ami a mozgás, egyensúly, koncentráció és még sok más terület fejlődését eredményezi.

Bővebben

Konduktív plusz

A konduktív nevelés olyan terápiás eljárás, mely komplexitásának köszönhetően egyidejűleg erősíti a gyermek motorikus, kommunikációs és kognitív képességeit...

Bővebben

Kar-Kéz terápia

A kar-kéz terápia célja, hogy a karok és kezek fiziológiás funkcióit kialakítsa vagy visszaállítsa. A karok és kezek a mindennapokban az önellátásban nélkülözhetetlenek.

Bővebben


Intenzív Tréning

Intenzív tréningAz Intenzív Tréninget főleg neurológiai-mozgásszervi betegségek kezelésére, alkalmazzuk, mely egy komplex koncepción alapuló mozgásszervi és neuromotoros rehabilitáció. A kezelés mindig a terápiás célkitűzéssel kezdődik, melyet a Borsóház szakmai teamje, illetve beteg és/vagy a gyermek szüleivel közösen tüzünk ki az első alkalmas konzultáció során. A célkitűzés után meg kell állapítani mi szükséges ahhoz, hogy a tréninget elkezdjük és bizonyos eredményeket, állapot változást érjünk el. Ha megállapítottuk a diszfunkciókat, akkor egyenként vizsgáljuk az okokat, hogy mit miért nem képes megtenni a páciens, és mit kell kialakítani, fejleszteni a funkcionális állapot változáshoz, így haladunk egyre részletesebben és hatékonyabban a terápiás cél felé.
A kezelések és terápiák napi 2 - 5 órásak, időtartamuk problémától és a terápiás céltól függ. Minden esetben egyénre szabott, állapothoz adaptált tempoban haladunk a tréning módszerének metodikáján belül. Ez idő alatt igyekszünk elérni az idegrendszer szenzomotoros folyamatainak optimalizálását, úgy hogy megfelelő szenzoros stimuláció esetén, megfelelő motoros válaszokat kapjunk. Ezt kihasználva alakítunk ki tartás-, illetve mozgásmintákat. Megfelelő mennyiségű ismétléssel, gyakorlással ezeknek a folyamatoknak és funkcióknak az automatizálását serkentjük.
Intenzív tréningAz Intenzív Tréning során előre meghatározott 1-8 hetes, 10 illetve maximálisan 160 órás ciklusokban dolgozunk a pácienssel. Számos speciális ortopédiai és rehabilitációs, illetve terápiás eszközt használunk a tréningek során, ilyen például a TheraSuit és TheraTogs terápiás ruhák, a függesztőrács, a Spider, a Nimbo járókeret, speciális cipők és ortoterápiás eszközök.
Célunk segíteni a mozgást, és mozgás mintákat tanítani, kialakítani úgy, hogy elősegítjük a magasabb szintű idegrendszeri szerveződést, facilitálva a mozgás szervrendszereit működés közben. Törekszünk a fiziológiás testtartás és stabilitás megtartására, kialakítására a dinamikus mozgások kivitelezése során. Az Intenzív Tréning része és vagy kiegészítése lehet, a Manuál terápia, Elektroterápia, Szenzoros Integrációs Terápia, Konduktív Plusz, Kézterápia vagy Komplex gyógypedagógiai fejlesztés, stb. Ezt mindig egyedileg szükséges meghatározni az adott szakterület terapeutáival közösen.
Az Intenzív Tréning alkalmazható veleszületett vagy traumából eredő idegrendszeri sérülések (pl. cerebral paresis) estén. Megkésett vagy megrekedt mozgásfejlődés, illetve baleseti sérülések, stroke kezelésére.

Az Intenzív Tréning hatásai:

 • az izomerő általános növekedése
 • az izomtónus normalizálódása
 • az izmok funkcióban való aktivizálódása
 • a beszűkült ízületi mozgások kiterjedésének javulása
 • a testtartás, fej és törzs kontroll kialakulása
 • a túlmozgások, akaratlan mozgások csökkenése
 • az egyensúly és a testtudat általános javulása
 • a mozgás indítás készségének kialakulása
 • a mozgás koordináció precizitásának javulása
 • az aktív és dinamikus mozgások stabilitásának javulása
 • a másodlagos és harmadlagos deformitások és funkció zavarok megelőzése

Másodlagos hatások:

 • a szív és érrendszer működésének serkentése
 • az agy oxigenizációjának javulása
 • a vérerek oxigén és tápanyag továbbítási képességének növekedése
 • a tüdő kapacitás növekedése
 • a létfontosságú szervek működésének javulása
 • a légző és emésztőrendszerben kialakuló szövődmények kockázatának csökkentése

Az Intenzív Tréning alatt a megnövekedett energia és tápanyag igény miatt, azért, hogy a páciensek szervezete ne a meglévő tartalékokból égessen, fontos, hogy figyeljük és segítsük a táplálásukat. A tréning során a páciens táplálásának kiegészítését specifikusan a programjához igazítjuk. Ebben a szülők szoros együttműködését kérjük a megfelelő felvilágosítás és tájékoztatás után.


Intézményünkben kortól függetlenül minden sérült és halmozottan sérült pácienst fogadunk. Az intézmény kezeléseiben azok a betegek részesülhetnek, akiknek előzetes szakorvosi vizsgálatuk és első alkalmas terápiás konzultációjuk megtörtént, teljes körűen tájékoztatva és felkészítve lettek a kezeléseken való aktív és megfelelő részvételre. Továbbá a tájékoztatót és terápiás javaslatot kézhez kapták és elfogadták.

A részvétel feltételei:

 • szakorvosi vizsgálat
 • első alkalmas terápiás konzultáció
 • a terápiás javaslat átvétele
 • a kezelési protokoll elfogadása és betartása

Szenzoros Integrációs Terápia

Szenzoros integrációs terápiaA Szenzoros Integrációs Terápia az idegrendszer érését célozza meg, ami a mozgás, egyensúly, koncentráció és még sok más terület fejlődését eredményezi. A szenzoros integráció (SI) egy folyamat, amelynek során az emberi idegrendszer információkat gyűjt az érzékszerveken keresztül (érintés, vesztibuláris mozgásérzékelés, testérzet - belső testhelyzet érzékelés, szaglás, látás, hallás, ízlelés), azután szervezi és értelmezi azokat úgy, hogy alkalmasak legyenek célszerű cselekvésekhez történő felhasználásra. Ez egy alkalmazkodó reakció, amely meghatározott tevékenységek végzéséhez, meghatározott testhelyzet eléréséhez szükséges. A Szenzoros Integrációs Terápia célja az idegrendszer természetes reakcióinak helyreállítása a szenzoros integráció zavara esetén. A Szenzoros Integrációs Foglalkozás a "tudományos játszadozás" egy formája, a gyermek szintjéhez igazítva, az érzékek serkentése céljából. A terápia során a gyerek "irányít". Ő tudja, hogy mire van szüksége. A terapeuta segíti, támogatja őt tapasztalatai megszerzésében és érési folyamataiban. Mindig fontos a gyerek visszajelzése, az alapján, arra reagálva haladunk tovább, alakítjuk a terápia folyását.

KINEK SEGÍT A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA?

 • specifikus tanulási nehézségekkel rendelkező gyerekeknek, pl: dyslexia, dysgráfia, stb
 • ADHD-s, ADD-s gyermekeknek
 • gyermekkori agykárosodás esetén
 • autista gyermekeknek
 • pszichomotoros mozgásban visszamaradt gyermekek
 • Genetikus eredetű betegségben szenvedő gyermekek (pl. Down-, Asperger-, Rett-, Williams-, Turner-, Kineferter-szindrómák)

Szenzoros IntegrációFő területek, amikkel dolgozunk: az egyensúlyrendszer (vesztibuláris ), a tapintás (taktilitás), és a mélyérzékelés (propriocepció). Az egyensúlyrendszer érését a különböző egyensúlyi ingerekkel késztetjük, hinták, különböző egyensúlyozást elősegítő eszközök - gerenda, billenődeszkák, stb. - segítségével. Mivel a bőr a legnagyobb érzékszervünk, így a taktilis ingereknek fontos szerepe van az idegrendszer érlelésében. Ezt a különböző tapintású anyagok segítségével végezzük, mint szivacs, ecset, borotvahab, krémek, madártoll, anyagok, szőrmék, stb. A harmadik fő terület a mélyérzékelés, amire a húzás, nyomás, ugrás, az erősebb, mélyreható ingerek hatnak, mint a trambulin, golyófürdő, masszírozógép, babkád, stb. A gyerekek a terápia alatt észrevétlenül, élvezetes játék formájában „öningerlést” hajtanak végre. A vesztibuláris „öningerlés” szerepet játszik az idegrendszer és a motoros funkciók fejlődésében, illetve a személyiség alakulásában. A motoros és a mentális fejlődés összefügg. Mivel a vesztibuláris rendszer komplex rendszerbe tartozik, működése, érettsége a kognitív funkciók felé is kiterjed.

HATÁSOK:

 • javítja az egyensúlyt, a test belső érzékelését és a térbeli orientációt
 • javítja a test motorikus hatékonyságát és a finommotorikát
 • javítja a végtagok összerendezését, rendezi a szimmetrikus és aszimmetrikus mozgásokat
 • növeli a figyelmet és a koncentráló képességet
 • javítja az érzékelés utáni megértést
 • jobb emocionális működést hoz
 • jobb öntudatot és önértékelést eredményez

Konduktív Plusz

Konduktív PluszA konduktív nevelés olyan terápiás eljárás, mely komplexitásának köszönhetően egyidejűleg erősíti a gyermek motorikus, kommunikációs és kognitív képességeit, segíti érzelmi, szociális-szférájának és önállóságának kibontakoztatását. A belső motiváció felkeltése, a megfelelő ritmus alkalmazása az egyensúly-specifikus feladatok megoldása során, segíti a károsodott idegrendszer tanulási folyamatát és annak újraépülését.

Konduktív Plusz önmagában és kiegészítésként is hatékony lehetőséget biztosít a megváltozott fejlődésmenetű gyermekek képességeinek kiteljesítésére és életminőségük javítására. A konduktív pedagógia már néhány hónapos kortól eredményesen alkalmazható, mind megkésett mozgásfejlődésű, mind mozgássérült gyermekek esetében. A konduktív felmérés után a terápiás program, szorosan a szülőkkel közösen egyeztetett célok alapján kerül kialakításra.

Konduktív PluszKonduktív Plusz által megtanulja a gyermek saját testének tudatos, aktív irányítását, képessé válik az önkifejezésre, önállóságának kibontakoztatására. A foglalkozáson speciális eszközöket használunk, amelyek az állás, járás elősegítését szolgálják. Az eszközök praktikusságának és sokoldalúságának köszönhetően könnyedén integrálhatóak az otthoni életvezetésbe is. A tanultak hétköznapokba való átültetését konzultációval, tanácsadással és a gyermek által látogatott intézménnyel való kapcsolattartással segítjük.

Az Intenzív Tréning kiegészítéseként javasoljuk a Konduktív Pluszt, annak érdekében, hogy a gyermekek az intenzív terápia során kapott információkat a konduktív pedagógiai módszer segítségével tudják elmélyíteni, tudatosítani és alkalmazni a mindennapokban. Terapeutáink csapatban dolgoznak, a kiegészítő terápiák az intenzív tréninggel kombinálva komplex fejlesztést biztosítanak, felgyorsítják a fejlődés szakaszait.


Kar-Kéz terápia

Kar-Kéz terápiaA kar-kéz terápia célja, hogy a karok és kezek fiziológiás funkcióit kialakítsa vagy visszaállítsa. Fontos, hogy a karok és kezek a mindennapokban az önellátásban nélkülözhetetlen szerepet töltenek be. A súlyos, halmozottan sérült betegek tekintetében ás az idegrendszeri vagy egyéb betegségen kívül, leggyakrabban a gyengült kar és kéz izomzat, az ebből fakadó deformitások és funkció zavarok gátolják a páciens általános élethelyzetekben való boldogulását.
Kar-Kéz terápiaKK terápia tematikája a vállövtől egészen az ujjhegyekig kezeli a diszfunkciókat. Fontos elemei a kar és a kezek izmainak erősítése, a deformitások és ízületi beszűkülések kezelése és helyreállítása, illetve a kóros tartások és mozgások megszüntetése. A gondosan válogatott eszközöknek és feladatoknak köszönhetően olyan funkcionális állapot változás állhat be, melynek köszönhetően kialakíthatóak az önellátási tevékenységek optimális minőségű kivitelezése az evésben, ivásban, öltözködésben és vetkőzésben illetve a mindennapi játékban vagy egyéb elfoglaltságokban.

A Kar-Kéz Terápia hatásai:

 • a vállöv, a felkar, az alkar, a kézfej és az ujjak izmainak erősödése
 • a felső végtagok ízületi mozgáspályáinak növekedése, javulása
 • a kóros elváltozások , tartás és mozgásminták javulása
 • a karok és kezek funkcionalitásának helyre állása
 • a karoló, ölelő, fogó mozgások kialakulása
 • a finommotorika fejlődése

Intézményünkben kortól függetlenül minden sérült és halmozottan sérült pácienst fogadunk. Az intézmény kezeléseiben azok a betegek részesülhetnek, akiknek előzetes szakorvosi vizsgálatuk és első alkalmas terápiás konzultációjuk megtörtént, teljes körűen tájékoztatva és felkészítve lettek a kezeléseken való aktív és megfelelő részvételre. Továbbá a tájékoztatót és terápiás javaslatot kézhez kapták és elfogadták.

A részvétel feltételei:

 • szakorvosi vizsgálat
 • első alkalmas terápiás konzultáció
 • a terápiás javaslat átvétele
 • a kezelési protokoll elfogadása és betartása

Egészségpénztárak

Kövess minket

Kapcsolat

BORSÓHÁZ - SOLYMÁR
H-2083 Solymár, Bocskai utca 16.
Telefon: +36 30 876 02 01
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


COPYRIGHT © 2018 BORSÓHÁZ